2012-2016

Tabell

Dag / År 2012 2013 2014 2015 2016
JesuNavnedag          
KristiÅpbDag       Luk 2,40-52  
2siÅpbTiden Mark 1,3-11        
3siÅpbTiden          
4siÅpbTiden Joh 9,1-7.35b-38        
5siÅpbTiden          
6siÅpbTiden          
SåmannsSøndag          
KrForklarelsesDag   Matt 17,1-8      
FastelavnsSøndag Joh 12,20-33 Luk 18,31-34      
AskeOnsdag          
1siFastetiden          
2siFastetiden          
3siFastetiden   Luk 22,28-34      
4siFastetiden          
MariaBudskapsDag          
PalmeSøndag          
SkjærTorsdag          
LangFredag Mark 14,26-15,37        
PåskeNatt          
Påskedag          
2. Påskedag          
2siPåsketiden          
3siPåsketiden Joh 10,1-10        
4siPåsketiden Joh 13,30-35        
5siPåsketiden          
6siPåsketiden   Matt 6,7-13      
KristiHimmelfartsDag          
SøndagfPinse          
Pinseaften          
Pinsedag          
2. Pinsedag          
TreenighetsSøndag          
2siTreenighetstiden     Matt 3,11-12    
3siTreenighetstiden Matt 6,25-34 Mark 10,13-16      
4siTreenighetstiden          
5siTreenighetstiden   Matt 18,12-18      
6siTreenighetstiden   Matt 16,13-20      
7siTreenighetstiden   Matt 5,25-34      
8siTreenighetstiden Joh 14,1-6        
9siTreenighetstiden          
10siTreenighetstiden        Matt 18,21-35  
11siTreenighetstiden          
12siTreenighetstiden          
13siTreenighetstiden          
14siTr.tiden/Vingårdss Luk 17,7-10        
15siTreenighetstiden Luk 10,28-42        
16siTreenighetstiden          
17siTreenighetstiden     Mark 5,35-41    
18siTreenighetstiden          
19siTreenighetstiden   1 Mos 1,1-2,4a    1 Mos 1,1-2,3  
20siTreenighetstiden   Ef 6,1-4      
21siTreenighetstiden          
22siTreenighetstiden          
23siTreenighetstiden          
25siTreenighetstiden          
26siTreenighetstiden          
27siTreenighetstiden          
DomsSøndag/KrKongeDag          
1siAdventstiden   Matt 21,1-11      
2siAdventstiden          
3siAdventstiden          
4siAdventstiden          
Julaften     Luk 2,1-20    
Julenatt          
Juledag          
2. Juledag          
Nyttårsaften          
1. Mai          
17. Mai          
Jonsok, 24. juni          
Olsok, 29. juli          
Mikkelsmesse          
ReformasjonsDagen          
AllehelgensDag          
MinneDag          
Bots og Bønnedag          
RomjulsSøndag          
Lysmesse    

a) Luk 1,76-79

b) Luk 1,76-79

   
Kyndelsmesse          
SamefolketsDag 1 Mos 2,4b-25        
Skolegudstj.   Salme 121      
HøstTakkefest          
ForSkaperverket          
ForKristenEnhet          
ForRettferdighetogFred          
ForForfulgte