Innledning

Velkommen til min Prekenside

I hovedsak er dette en side som inneholder prekener jeg har holdt i min tjeneste i Den norske kirke. De følger stort sett tekstrekkene. Kirkeårstabellene er ment for å se tekstene, med lenke til prekenen, i sammenheng - og slik at det skal være lettere å finne fram.

Andaktene er skrevet til menighetsblad, eller holdt i ulike sammenhenger på sykehjem, ved begravelser, ved dåp, ved vielser osv.

Senere planlegger jeg også å legge ut dikt jeg har skrevet opp gjennom årene.